Adatkezelés

MAGIC PLANET MARKETING ADATBÁZIS ÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL KEZELT ADATAINAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105672/2016.

 

1. Adatkezelő neve: Avanse Begge 2000 Kft.

2. Adatkezelő címe: 1077 Budapest, Izabella u. 3/A

3. Elérhetőség: +36 70 237 4825| magicplanethungary@gmail.com

4. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a Magic Planet marketing listájára feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Feliratkozottak) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Magic Planet marketing célú megkereséseihez kapcsolódóan.

5. Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre: A Feliratkozó által a nyereményjátékok és érdeklődőkereső kampányok során megadott adatok: név, email cím, telefonszám.

7. Az adatkezelés célja: A Feliratkozó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Feliratkozó adatainak nyilvántartása, számára releváns ajánlatok küldése email vagy telefonos megkeresés formájában. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a Feliratkozó – leiratkozással email-es, vagy telefonon szóbeli – megtilthatja. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Feliratkozó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama: A Feliratkozó által megadott adatok tárolására Adatkezelő a Feliratkozott hozzájárulásának visszavonásáig jogosult.

9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Feliratkozó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

10. A Feliratkozók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a Feliratkozók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a magicplanethungary@gmail.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

12. Jogérvényesítési lehetőségek: A Feliratkozó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

Magic Planet

Avanse Begge 2000 Kft.

 

Győr, 2016.09.01.